Log in

Cookies must be enabled in your browserHelp with Cookies must be enabled in your browser

Login for students enrolled in 2018/2019 and later

Почитувани студенти запишани во генерацијата 2018/2019 година и подоцнежните, ве известуваме дека вашите студии ќе продолжат на новиот електронски портал лоциран на овој линк.

Користете ги истите податоци за најава кои што ги користевте на овој портал досега.

За сите проблеми, контактирајте со студентските служби на БАС.